Assessorament

assessorament2

Deixa’t assessorar:

Analitzem el teu cas mitjançant sessions personalitzades en què aprofundirem en les teves necessitats i dissenyarem conjuntament la millor estratègia per assolir els teus objectius.

 

CONTACTA ARA

* Hi ha la possibilitat d’oferir assessorament on line mitjançant SKYPE

Assessorament personal, professional i social

EH assessora en tots aquells processos necessaris per assolir l’apoderament professional de forma personal individualitzada o col·lectiva.

  • Assessorament personal en reorientació de la carrera professional, accés a càrrecs de decisió, habilitats directives i en nous lideratges, estratègies per trencar el sostre de vidre, per a establir xarxes de dones …
  • Assessorament a Juntes Directives sobre processos de millora organitzativa, d’implantació de mesures d’igualtat, diversitat i noves organitzacions del temps de treball.
  • Assessorament a grups, associacions o moviments socials que volen desenvolupar dinàmiques grupals, implantar projectes d’intervenció psicosocial i comunitària, dissenyar i implementar programes de mentoria o desenvolupar tècniques grupals (Training Group).

Planificació i reorientació

Sessions personals per dissenyar el pla de futur professional amb tècniques innovadores basades en la Psicologia Social, el Mentoring i el Empowerment.

Mentoria

Assessorament en el disseny de programes de mentoria, així com en la recerca d’un mentor o mentora, requisit bàsic per progressar en la trajectòria professional.

Estratègies per superar el sostre de vidre

Anàlisi dels obstacles personals o grupals que impedeixen el progrés en la carrera professional i entrenament en tècniques i conductes psicosocials apropiades per afrontar-los i vèncer-los.

Creació de xarxes d'apoderament

Assessorament personal o grupal per a constituir o ampliar xarxes per l’apoderament col·lectiu.
Assessorament en feminisme i ciberfeminisme.

Instruments per afrontar conflictes laborals

Assessorament en resolució de problemes laborals i professionals des de les estratègies de la Psicologia Social i la gestió integrada de conflictes.

Implantació de projectes comunitaris

Assessorament en el diagnòstic, disseny i implantació de plans d’intervenció comunitària per a col·lectius específics, inserció sociolaboral, economia social o persones en risc d’exclusió.

This is a unique website which will require a more modern browser to work! Please upgrade today!